Popis pjesnika

Prezime Ime Naslov
Kanižaj Pajo Zbog tebe bih bez prestanka luk rezao
Karaman Srećko Da li sam ranjen ili izliječen
Kaštelan Jure Vilini ključi
Katalinić Jeretov Rikard Ugasi svijeću
Katunarić Dražen Oprosti mjesečino ljubavniku tamnom
Kišević Enes Ljubav će naša bez nas nastaviti put
Knežević Željko Tvoja ljubav je most
Kolarić Dumić Ljubica Šutiš u mojoj šutnji
Kos Vinko Tvoja samoća je sestra moje samoće
Košutić Sida Pa ipak - gdje si?
Kovačević Tomislav Ulica s balkonom
Kovačević Mirko Ljubav je sjena
Kovačić Ivan Goran Na dragoj leži mjesečina
Kovačić Vladimir Vaza si puna davno mrtvih duša
Kovačić Ante Ko bršljan okolo jele
Kozarčanin Ivo Nosim malu djevojku na ramenu
Kranjčević Silvije Strahimir O, dođi žurno, neviđena
Krklec Gustav Plovimo u ljubav
Krleža Mirlosav Monogram naših snova
Krmpotić Vesna Volim tvog prijatelja
Kušan Vladislav Kad zora nebom zvijezde kosi
Kušec Bećirević Sonja Nosim nas umjesto kišobrana