Popis pjesnika

Prezime Ime Naslov
Alfirević Frano Za tobom plove plavi ledenjaci
Andrić Ivo Od sve te moje ljubavi
Andrijić Zdenka Nešto što može reći samo olovka tijela
Arambašić Kopal Dobrila Vjetar je ljubakao s borovima