Popis pjesnika

Prezime Ime Naslov
Car-Matutinović Ljerka Uzmi me na oblaku
Cesarec August Va banque igra sa srcem
Cesarić Dobriša Ma kako uzdiglo se srce
Cettineo Ante Na krevetu iščipkanom zvijezdama
Cindori Ružica Stakleni zagrljaj
Cvitan Dalibor Hvala ti što te nema